• Prywatna - szkołą przyjazną dzieciom

   • ,,Prywatna" jest szkołą przyjazną dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Oferuje i zapewnia:

    1. Wszechstronny rozwój dziecka.
    2. Naukę w oddziałach 4-10 osobowych;
    3. Opiekę i bezpieczeństwo w godzinach 6:45 - 16:00 (pon- pt)
    • profilaktyczną kadrę pedagogiczną;
    • izby lekcyjne wyposażone w monitory dotykowe i tablice interaktywne;
    • tablety dla każdego ucznia do korzystania w czasie zajęć dydaktycznych;
    • zwiększoną liczbę godzin z przedmiotów nauczania ;
    • naukę trzech języków obcych począwszy od klasy I;
    • koła przedmiotowe dla uczniów zdolnych w zależności od zainteresowań;
    • zajęcia wyrównawcze jako pomoc w nauce uczniom mającym dodatkowe trudności w przyswajaniu wiedzy;
    • bardzo dobre przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkole średniej;
    • stypendium naukowe dyrektora szkoły dla uczniów osiągajacych bardzo dobre wyniki i wzorowe zachowanie;
    • wyjazdy na wycieczki tutystyczno-krajoznawcze, ,,zielone szkoły"i ,,białe szkoły";
    • obowiązkową naukę gry w szachy;
    • przybory szkolne;
    • opiekę i organizowanie zajęć w świetlicy szkolnej;
    • dowóz dzieci do szkoły w godzinach 7:00-7:50

                     Wykwalifikowana kadra pedagogiczna szczególnie dba o harmonijny rozwój każdego dziecka, kładząc nacisk na umiejętność posługiwania się komputerem na lekcjach, korzystanie z internetu, rozwijanie logicznego myślenia, czynny udział w życiu szkoły, reprezentowanie jej w mieście , powiecie, województwie i kraju. Opanowanie trzech języków obcych poprzez coroczną współpracę z wolentariuszami AIESEC, w ramach której prowadzone są warsztaty językowe.  Dzięki nim uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach interaktywnych, dotyczących różnorodności kultur oraz możliwości polanowanie kariery już od najmłodszych lat.